Brand 3
Skelett 0
Brandgrab 70
Brandgrav (osäker) 2
Unbekannt 10
Skelettgrav 6
Skelettgrav (osäker) 1
Grab 56
Kistengrab 2
Kammergrab 2
Brandgrab 538
Brandgrab/Skelettgrab 3
Brandgrab (unsicher) 10
Kistengrab 200
Skelettgrab 188
Skelettgrab (unsicher) 10
Unbekannt 23
Grav, Kammargrav 111
Grav, Grav? 5
Grav, skelett/brandgrav 3
Grube 1
Stadtwall 1